Използвани материали триплекс и пергамин.
Предимствата са:
- Използване в хранителната промишленост;
- Отпечатване на 1 до 6 цвята плюс лакиране;
- Отлична бариера срещу светлина, пари, кислород и мазнини;
- Осигурява по-дълъг срок на годност.

Предлагаме разнообразен печат

И ако е вярно, че по дрехите посрещат – то етикетите са първият ви шанс да задържите погледа на купувача.