Печатница ЕКС-ПРЕС предлага печат върху различни материали както със стандартни CMYK мастила, така и с фиксирани цветове (PANTONE).
Този вид печат е подходящ за изработване на рекламни материали, календари, кутии с различни форми, книги, каталози, брошури, плакати, флаери и други.

Предлагаме разнообразен печат

И ако е вярно, че по дрехите посрещат – то етикетите са първият ви шанс да задържите погледа на купувача.