Печатница ЕКС-ПРЕС Габрово предлага  листов дигитален печат на рекламни материали.
Формат до 330*488 mm /максимално печатаемо поле 326*480 mm/.
Предимствата на дигиталният листов печат са бързина на отпечатването, високото качество и малко разходи за подготовка. Подходящ е за малки и средни тиражи за отпечатване на листовки, брошури, флаери, календари, плакати, визитки и др. Оборудването позволява отпечатване дори и на единични бройки или съвсем малки тиражи.

При подаване на файлове за печат от клиента, имаме следните изисквания:
- Всички текстове да са в „криви“;
- Изображенията да са с разделителна способност 300dpi;
- Файловете да не съдържат ефекти като прозрачност, сенки, маски и други. Ако сте използвали ефекти, конвертирайте ги в Bitmap, на 300dpi и CMYK;
- Overprint трябва да е изключен;
- Изображенията да са в CMYK цветен модел;
- Файловете да имат по 2mm за обрязване на страна. За книги, брошури и многолистови издания тази прибавка трябва да бъде 5mm;
- Важни елементи и текстове да са разположени на 5mm навътре от крайният размер;
- Ако изделието включва довършителни работи, поръчката трябва да е съпроводена от подробни обяснения за довършителните работи.

Предлагаме разнообразен печат

И ако е вярно, че по дрехите посрещат – то етикетите са първият ви шанс да задържите погледа на купувача.