Продуктивно, икономично и гъвкаво решение за печат на етикети и опаковки. Подходящ за малки тиражи и персонализация.

Положителни страни на дигиталният печат:
• Премахва разходите за плаки или химия;
• Генерира малко или никакви отпадъци;
• Изисква много по-малко време за настройка от конвенционалният печат;
• Повторяемост на цветовете.

Положителни характеристики:

HP ElectroInk  - Уникална технология за течно мастило HP ElectroInk - единственият цветен процес в дигиталния печат, който е сравним с качеството и цветовата гама на офсета.

One-Shot Color printing - Позволява едновременното поставяне на всички цветоотделения на крайния материал, като предотвратява проблеми с разместване и ви позволява да печатате върху голямо разнообразие от материали.

HP IndiChrome Plus - Разширява гъвкавостта на цветовете извън CMYK, като ви предлага: по-широка цветова гама, която включва CMYK + OVW (оранжево, виолетово, бяло) мастило. Възможност за симулация на Pantone цветове с над 95% точност по Pantone скалата.

Вграден денситометър - Осигурява последователност на цветовете, прецизност и точна повторяемост в заданията и позволява на оператора да прецизира печата по време на печат.

Комбиниран тираж - Възможност за печат на различни етикети в един тираж.

Предлагаме разнообразен печат

И ако е вярно, че по дрехите посрещат – то етикетите са първият ви шанс да задържите погледа на купувача.